Družstvo vlastníků Batelov je společně s mateřskou společností Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. součástí Agro divize zemědělsko-potravinářské skupiny INTERLACTO GROUP.

Družstvo hospodaří na Českomoravské vrchovině jihozápadně od krajského města Jihlavy a zaměřuje se na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Rostlinná výroba je orientována na pěstování obilovin, jako je pšenice ozimá, ječmen ozimý, ječmen jarní, tritikále, kukuřice setá, a na pěstování olejnin, jako je řepka ozimá. Dále pěstujeme mák, hrách setý, brambory a pícniny. V neposlední řadě pěstujeme trávy na semeno, kdy se zabýváme množením jílku mnohokvětého, bojínku lučního, mezirodových kříženců a tomky vonné. Celkem obhospodařujeme 3.181 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá 2.628 ha a trvalé travní porosty zaujímají 553 ha, krajinné prvky zaujímají 5,28 ha.

Živočišná výroba zahrnuje chov skotu a v současné době představuje celkových cca 880 ks. Část chovu je zařazena do systému chovu bez tržní produkce mléka při chovu masného plemena Charolais kanadského typu a kříženky tohoto plemena s celkovým počtem 175 ks základního stáda s uzavřeným obratem. Dále chováme dojný skot holštýnského plemene s tržní produkcí mléka. V neposlední řadě se zabýváme výkrmem brojlerových kuřat, který provádíme v hale s kapacitou 24.500 ks.

V návaznosti na chov dojného skotu byl v roce 2013 zpuštěn provoz zemědělské bioplynové stanice o výkonu 550 kW, jejímž účelem je přeměnit všechny nevyužité zbytky krmiv a odpadů jak z rostlinné tak živočišné výroby na elektrickou energii, kterou dodáváme do distribuční soustavy, a na teplo, které z části využíváme na své farmě, a pro zbytek hledáme další vhodné způsoby využití.

Dále provozujeme čistící stanici osiv, která zajišťuje proces úpravy osiva. Materiál k čištění si zajišťujeme sami vlastním množením pro smluvní partnery, případně tyto služby nabízíme i cizím subjektům.