Společnost Zemědělská společnost Zhoř a.s. je společně s mateřskou společností Zemědělské zásobování a nákup v Jihlavě, a.s. součástí Agro divize zemědělsko-potravinářské skupiny INTERLACTO GROUP.

Společnost hospodaří na Českomoravské vrchovině východně od krajského města Jihlavy a zaměřuje se na rostlinnou a živočišnou výrobu.

Rostlinná výroba je orientována na pěstování obilovin, jako je pšenice ozimá, ječmen ozimý a ječmen jarní, dále na pěstování olejnin, jako je řepka ozimá. V neposlední řadě je pěstována kukuřice setá jako krmivo pro skot.

Pozemky se nachází v nadmořské výšce od 530 m.n.m. do 610 m.n.m. Celkem obhospodařujeme 1.386 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímá 1.176 ha a trvalé travní porosty zaujímají 210 ha.

Živočišná výroba zahrnuje chov skotu červenostrakatého plemene v celkovém počtu 1.450 ks, z toho je cca 570 ks krav. Hlavním výrobním zaměřením je produkce mléka.