Obchod s obilovinami
Obchod s olejninami
Sušení, čištění a skladování komodit
Nákup krmného obilí
Nákup dalších komodit do krmných směsí
Vážení
Vlastní autodoprava (přeprava veškerých komodit)

Možnosti skladování:
• silo v Jihlavě o skladovací kapacitě 23.000 tun
• sklad v Jihlavě na ulici Chlumova 1425/35 o skladovací kapacitě 1.000 tun
• silo v Batelově o skladovací kapacitě 21.000 tun
• silo v Batelově o skladovací kapacitě 7.500 tun
• sklad v Telči o skladovací kapacitě 6.700 tun
• sklad v Lukách nad Jihlavou o skladovací kapacitě 800 tun
Celková skladovací kapacita je 60.000 tun.