Vlastní laboratoř, kde se provádí vstupní a výstupní kontrola, a další služby zákazníkům.

Laboratoř nabízí Stanovení u obilovin, olejnin a luštěnin:

• Stanovení škůdců a pachu
• Vlhkost na vlhkoměru
• Vlhkost s předsoušením
• Vlhkost v sušárně
• Vlhkost u olejnin
• Příměsi a nečistoty (obiloviny)
• Příměsi a nečistoty (oves, slad, olejniny)
• Objemová hmotnost
• N - látky
• Klíčivost
• Klíčivost u osiva
• Mokrý lepek, tažnost lepku
• M. lepek, tažnost, bobtnavost
• Číslo poklesu
• Vařivost hrachu
• Tuk (olejniny)
• SDS test
• Zelenyho test
• Orientační stanovení mykotoxinu (DON, ZEARALENON)


Laboratoř nabízí Stanovení u krmných směsí, surovin a ostatních:

• Příprava vzorku
• Vlhkost
• Vlhkost s předsoušením
• Zrnitost
• Tuk
• Číslo kyselosti tuku
• Chloridy
• Vláknina
• N - látky
• Popel
• Vápník
• Fosfor
• Sodík - NaCl
• Orientační stanovení mykotoxinu (DON, ZEARALENON)

Ceník jednotlivých laboratorních prací získáte na vyžádání.